How to Install Apps :
http://mobilesiri.com/how-to-install-apps-on-android-tv/

 

Cài Đặt & Sử Dụng hôp thongminh.TV Model: Square Black

 

Cài Đặt & Sử Dụng hôp thongminh.TV Model Round Black

 

Huong Dan Su Dung thongminh.TV Part #1

 

Huong Dan Su Dung thongminh.TV Part #2

 

Hướng Dẫn Sử Dụng Air Remote Control

 

 

II. Hướng Dẫn XBMC

 

 


[ thongminh.TV Fan ] Video #1: Huong Dan Add Source trong xbmc

 

Video #4: [ thongminh.TV Fan ] Video #2: Huong Dan Install Addons cho XBMC

 

[ thongminh.TV Fan ] addon xem kenh tieng Anh tin tuc hoat hinh giai tri tren Cable

 

[ thongminh.TV Fan ] addon xem Phim Moi va kenh The Thao

 

[ thongminh.TV Fan ] Setup lai box thongminh.tv tu dau (neu cac ban lo factory restore) 3 Videos Play list on youtube (https://www.youtube.com/watch?v=gapvl79Jf78&list=PL5avI4mFgpprd1R3-0V0ootIRB2G111UI)


Video Setup #2

Video Setup #3