Tin mới: Hộp thongminh.tv vừa có thêm phần Viet Nam TV Shows VOD

posted in: News | 0

Hộp thongminh.tv vừa có thêm phần Viet Nam TV Shows VOD.
Bắt đầu từ ngày 07/14/15, tất cả các khách hàng cũ và mới của thongminh.tv box sẽ có thêm phần Viet Nam TV Shows trên launhcer home page.  Những TV show nổi tiếng đang được chiếu trên các kênh VN sẽ đụõc các đài truyền hình này update lên Youtube để khán giả có thể xem lai bất kỳ lúc nào.  Những tv show này sẽ update liên tục qua Youtube.